ค้นหา
  • URDEE IMAGE

Thailand-Health-Coronavirus-Covid19-Law


Migrant workers wait for a bus to leave from city at Bus Terminal in Bangkok on March 25, 2020. The government will declare an emergency and introduce new measures to combat the coronavirus disease 2019 (Covid-19) on Thursday26 March 2020, (URDEE IMAGE/Pornchai Kittiwongsakul)

แรงงานต่างชาติรอรถบัสเพื่อจะทยอยกลับประเทศของตัวเอง หลังจากรัฐบาลไทยมีประกาศเริ่มใช้ พรก. ฉุกเฉินในวันที่ 26 มีนาคมนี้ เพื่อ หยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19. (URDEE IMAGE/Pornchai Kittiwongsakul)


#Thailand #health #coronavirus #Covid-19 #disease #outbreak

ดู 15 ครั้ง